Música & inspiración | Music & inspiration

"Sin música la vida sería un error"

"Without music, life would be a mistake" - Friedrich Nietzsche